Hệ thống KBNN kiểm soát chi đạt trên 495 nghìn tỷ đồng

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo từ Kho bạc nhà nước (KBNN), 9 tháng đầu năm 2013 hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Hệ thống KBNN kiểm soát chi đạt trên 495 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông qua công tác kiểm soát chi của 23.946 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 995 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 10 tỷ đồng).

Riêng trong tháng 9/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiếm soát ước đạt 50.066 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 6.500 khoản chi của 3 .200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó thực từ chối 1 tỷ đồng.

Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: tính đến ngày 30/9, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN là 163.970 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 105.470 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 39.600 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, vốn khác 18.900 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Về huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển: Tính từ đầu năm đến nay, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 144.812 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch điều chỉnh. Riêng tháng 9/2013, huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 9.872 tỷ đồng.