VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 34/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ Quyết định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 10/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM