VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1490/QĐ-TTg:

Bổ sung dự toán kinh phí chương trình mục tiêu phát triển năm 2017

Ngày 4/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1490/QĐ-TTg về bổ sung dự toán kinh phí chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

Quyết định bổ sung 212 tỷ đồng (hai trăm mười hai tỷ đồng) từ nguồn dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2017 (bao gồm cả nguồn dự toán năm 2016 chưa phân bổ chuyển sang năm 2017 thực hiện là 12 tỷ đồng) cho các bộ, cơ quan Trung ương (74,516 tỷ đồng) và các địa phương (137,484 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên để thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định cũng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; thông báo bổ sung dự toán năm 2017 nêu trên cho các bộ, cơ quan và địa phương liên quan thực hiện (danh sách kèm theo Quyết định).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1490/QĐ-TTg.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM