VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 29/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn xếp lương công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ngày 03/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM