VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 01/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 04/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 01/QĐ-BTC:

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM