VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1919/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cục hải quan

Ngày 06/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định có 7 điều và kèm theo 2 phụ lục, quy định rõ các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

Các cục hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1919/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM