VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Quyêt định 1780/QĐ-TCHQ:

Quy định quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 17/6/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/7/2016.

Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng. Cụ thể, quy trình hoàn thuế, không thu thuế gồm các bước sau: Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện theo Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; phân loại và phân công xử lý hồ sơ; kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau....

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:quyet_dinh_1780-qd-tchq_MKOP.doc


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM