VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông báo 3623/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017

Ngày 31/7/2017, Kho bạc Nhà nước ra Thông báo số 3623/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Theo Thông báo, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 08/2017 là 1 USD = 22.438 đồng.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 8/2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm Thông báo.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Thông báo đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định...
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 3623/TB-KBNN.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM