Hiện còn 17 triệu người dân chưa tham gia thẻ bảo hiểm y tế

Theo TTXVN

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2016, đã có hơn 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung của toàn quốc là hơn 81%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu bao phủ được giao và tăng 4,3% so với năm 2015.

Nhân viên y tế khám,theo dõi sức khỏe cho người dân. Nguồn: internet.
Nhân viên y tế khám,theo dõi sức khỏe cho người dân. Nguồn: internet.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 18% dân số (khoảng 17 triệu người) chưa có bảo hiểm y tế.
 
Số người chưa có thẻ bảo hiểm y tế bao gồm cả số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình do luật quy định và có cả số phải tham gia nhưng không tham gia đầy đủ. Đó là khoảng 3 triệu người lao động trong các doanh nghiệp; 0,4 triệu người thuộc hộ gia đình cận nghèo và 3 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.
 
Đặc biệt, mới có hơn 74.000 người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 4,5% so với tổng số người thuộc nhóm đối tượng này.
 
Nguyên nhân số người chưa tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều là do tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số đơn vị, doanh nghiệp chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế. Trong khi đó, công tác thanh tra chuyên ngành về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được kịp thời triển khai do hệ thống các văn bản pháp quy về thành thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn đang hoàn thiện.
 
Bên cạnh đó, sự phối hợp của các sở, ngành tại một số địa phương trong việc triển khai, áp dụng, thực hiện quy trình lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế chưa chặt chẽ… nên công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều mặt hạn chế.
 
Trên toàn quốc, hiện nay đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ được giao, chỉ có duy nhất tỉnh Lâm Đồng là chưa đạt được chỉ tiêu.
 
Có 18 địa phương tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao trên 90% như Lào Cai, Điện Biên, Sóc Trăng, Thái Nguyên…; 24 địa phương có tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế từ 80-90%; 19 địa phương có tỷ lệ bao phủ từ 70 đến 80%; có 2 địa phương có tỷ lệ bao phủ dưới 70% là Kiên Giang (69%) và Bình Thuận (68%).
 
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong năm 2017, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương vào giá dịch vụ y tế đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ mới chỉ tính 4/7 yếu tố.
 
Cũng trong năm 2017, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện mức giá dịch vụ y tế có tiền lương đối với người có thẻ bảo hiểm y tế tại 27 tỉnh, thành phố. Dự kiến thực hiện vào quý I, đầu quý II/2017.
 
Với việc đưa lương vào tính viện phí, hàng ngàn dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh tăng giá. Người có thẻ bảo hiểm y tế tiền viện phí được “nhẹ gánh” hơn do quỹ bảo hiểm y tế chi trả, còn với những người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải tự trả tiền với mức giá được điều chỉnh cao hơn.