Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


Trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải thanh toán phí bảo hiểm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gửi câu hỏi về Bộ Tài chính, bạn đọc có tên Ngô Bắc Quảng cho biết, ông Quảng có đăng ký mua 01 bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe dưới 6 chỗ với mức phí theo quy định của Bộ Tài Chính tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC với số tiền là 437.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Quảng đi công tác dài ngày và chưa thanh toán phí bảo hiểm này cho nhân viên bảo hiểm. Do đó, phía doanh nghiệp bảo hiểm thông báo hợp đồng trên bị chấm dứt hiệu lực do không thanh phí đúng theo quy định tại Khoản 3 điều 6 Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Một tháng sau, ông Quảng đi công tác về và có đến nộp tiền phí bảo hiểm 437.000 đồng cho công ty bảo hiểm, xe của ông Quảng để ở nhà không sử dụng nên không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra với người thứ 3. Ông Ngô Bắc Quảng hỏi, hợp đồng có được khôi phục hiệu lực hợp đồng kể từ thời điểm chủ xe đã thanh toán đủ phí bảo hiểm cho công ty bBảo hiểm và được công ty bảo hiểm hay không? Sau này nếu chẳng may tổn thất xảy ra chủ xe có được công ty bảo hiểm bồi thường hay không?

Giải đáp vướng mắc này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều 15, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải thanh toán phí bảo hiểm… Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt. Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hướng dẫn, trường hợp tổn thất xảy ra sau khi ông Ngô Bắc Quảng thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.