HNX thực hiện xem xét định kỳ chỉ số HNX Index

Theo HNX

Thực hiện việc xem xét, điều chỉnh định kỳ hàng quý đối với chỉ số HNX Index, ngày 20/01/2016, Sở GDCK Hà Nội đã thực hiện việc xem xét điều chỉnh cổ phiếu tính chỉ số và tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo quy định được nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số cổ phiếu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo nguyên tắc, những cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng dưới 5% sẽ bị loại khỏi rổ tính chỉ số HNX Index. Kết quả củag kỳ xem xét này, tất cả các cổ phiếu trong rổ tính HNX Index đều có tỷ lệ tự do chuyển nhượng trên 5%, do vậy không có cổ phiếu nào bị loại ra khỏi rổ. Đồng thời, trong kỳ rà soát quý 4/2015, tính đến hết ngày 20/01/2016, có 12 cổ phiếu niêm yết mới và 01 cổ phiếu hủy niêm yết, cụ thể như sau:

+ Cổ phiếu niêm yết mới:

STT

MCK

Công ty

Ngày GD đầu tiên

1.

DGL

CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai

20/10/2015

2.

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

18/01/2016

3.

MBG

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

26/11/2015

4.

MPT

CTCP May Phú Thành

15/01/2016

5.

PCN

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc

18/12/2015

6.

PTD

CTCP Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh

10/11/2015

7.

SCI

CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9

05/01/2016

8.

SGO

CTCP Dầu thực vật Sài Gòn

16/12/2015

9.

TEG

Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

22/12/2015

10.

TFC

CTCP Trang

03/12/2015

11.

VMS

CTCP Phát triển Hàng hải

20/10/2015

12.

VSA

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam

22/12/2015

+ Cổ phiếu hủy niêm yết:

STT

MCK

Công ty

Ngày hủy NY

1.

HPC

CTCP Chứng khoán Hải Phòng

17/11/2015

Như vậy, rổ chỉ số HNX Index cho kỳ mới dự kiến bao gồm 380 cổ phiếu thành phần.

Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số và tỷ lệ tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu thành phần được thực hiện hàng quý (vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm) nhằm đảm bảo cho chỉ số HNX Index luôn phản ánh đúng tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu.

Bắt đầu từ ngày 4/1/2016, Sở GDCK Hà Nội cũng chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số UPCOM Index theo phương pháp tínhgiá trị vốn hóathị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các công ty đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.