Bán hết 100% cổ phần trong phiên IPO đầu tiên năm 2016 tại HNX

PV.

Ngày 7/1/2016, Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm đã bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tương đương 26,4% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Ban Đấu giá của HNX đang kiểm phiếu tại phiên  đấu giá cổ phần Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm
Ban Đấu giá của HNX đang kiểm phiếu tại phiên đấu giá cổ phần Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm

Tại phiên đấu giá, đã có 30 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt xấp xỉ 3,5 triệu cổ phần, cao gấp 1,5 lần so với tổng khối lượng chào bán.

Giá đặt mua cao nhất là 20.800 đồng/cổ phần, cao gấp 2 lần so với mức giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 10.300 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 1,3 triệu cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công cao nhất là 20.800 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 20.447 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 41,1 tỷ đồng, cao hơn 20 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa đạt 76 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, công ty sẽ dành 725,7 nghìn cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty.

Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 4,8 triệu cổ phần, tương ứng với 64% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm ngày 7/1/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

2.010.300 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

3.492.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

30 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.492.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.300.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

20.800 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

20.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

19.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

20.447 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

1 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

2.010.300 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

41.103.940.000 đồng