Huy động thành công 1.160 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 13/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,74 - 6,60%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,78%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.530 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,58 - 7,20%/năm. Kết quả, huy động được 160 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,58%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/1/2016).

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, đã có 2 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành, huy động thành công 3.553 tỷ đồng.