Hỗ trợ 127,5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão, lũ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Số tiền trên, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 6 tỉnh để khắc phục thiệt hại do lũ, lũ quét đầu tháng 9/2013; bão số 5, số 6 và các thiên tai khác gây ra.

Thực hiện Quyết định số 2037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2013 để khắc phục thiệt hại do lũ, lũ quét đầu tháng 9/2013; bão số 5, số 6 và các thiên tai khác gây ra.

Bộ Tài chính thực hiện bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Lào Cai 99,5 tỷ đồng; tỉnh Lạng Sơn 3 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên 10 tỷ đồng; tỉnh Hoà Bình 5 tỷ đồng; tỉnh Sơn La 5 tỷ đồng và tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh nói trên chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.