Hỗ trợ 54.422 triệu đồng từ nguồn ngân sách cho các huyện, xã đảo

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ sung 54.422 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 cho 5 tỉnh để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

5 tỉnh được hỗ trợ gồm: Quảng Trị (1.600 triệu đồng), Bình Thuận (4.710 triệu đồng), Quảng Nam (3.312 triệu đồng), Bình Định (1.100 triệu đồng), Kiên Giang (43.700 triệu đồng).

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sử dụng kinh phí năm 2015 còn dư chuyển sang năm 2016 để thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định. Kết thúc năm 2016, các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương bố trí ngân sách địa phương bảo đảm đủ 30% kinh phí để bù lỗ giá điện, trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển năm 2015, 2016.