Hỗ trợ gạo cho tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị trong thời gian giáp hạt

PV.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.396,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang và Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 30/4/2022 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.396,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Theo Quyết định, tỉnh Tuyên Quang được xuất cấp 310,8 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị 1.085,28 tấn gạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.