Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán đúng hạn và hiệu quả


Để hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đúng hạn và hiệu quả, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021. Chương trình sẽ hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách liên quan đến quyết toán thuế, cách thức kê khai theo mẫu biểu mới đối với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm 2021.

Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều cách khác nhau, giúp thực hiện kỳ quyết toán thuế năm 2022 đúng hạn và hiệu quả.
Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều cách khác nhau, giúp thực hiện kỳ quyết toán thuế năm 2022 đúng hạn và hiệu quả.

Chương trình sẽ thực hiện trong hai ngày 21 và 22/3/2022. Trong đó, từ 8h30 đến 16h30 ngày 21/3/2022 hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; từ 8h30 đến 16h30 ngày 22/3/2022 hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chương trình được tổ chức với các hình thức: Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế có thể truy cập website http://www.gdt.gov.vn và gửi câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình để được giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách quyết toán thuế, cách thức kê khai theo mẫu biểu mới.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện Livestream trên trang fanpage để giới thiệu điểm mới về chính sách, điểm mới cần lưu ý và giải đáp một số vướng mắc người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế. Người nộp thuế có thể theo dõi  trực tiếp trong buổi livestream hoặc xem lại trên fanpage Tổng cục Thuế.

Doanh nghiệp, người nộp thuế tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ giải đáp ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp một số tình huống giải đáp các câu hỏi thường gặp của người nộp thuế tại buổi hỗ trợ trực tuyến và đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tham khảo.