Hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 25, sẵn sàng cho Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Bảo Thương

Chiều 25/8/2023, bế mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan theo nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện các kết luận của phiên họp. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, khóa XV sẽ khai mạc ngày 28/8 tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật gồm: Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;  dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); và Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đáng chú ý, tại Phiên họp này, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được tiến hành đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2023…

Quang cảnh Phiên họp chiều 25/8/2023.
Quang cảnh Phiên họp chiều 25/8/2023.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của các đoàn giám sát gồm: Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019/UBTVQH14 ngày 13/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân và Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2023-2026.

 

Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/8/2023. Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.