Hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ được Chính phủ thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm đến hết năm 2015 hoàn thành việc cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo Đề án đã được phê duyệt.

Hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015
Đến hết năm 2015, sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước. Nguồn: internet

Thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo Quốc hội và đồng bào cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình KT-XH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng nay (20/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thời gian qua Chính phủ đã tăng cường quản lý và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tái cơ cấu DNNN.

Chính phủ cũng tập trung vào cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban hành các cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa và thoái vốn.

Theo đó, trong kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015, qua 9 tháng đã cổ phần hóa 71 doanh nghiệp (gần bằng cả năm 2013 là 74 doanh nghiệp) và đã công bố giá trị 123 doanh nghiệp, dự kiến cả năm sẽ cổ phần hóa khoảng 200 doanh nghiệp.

Trong kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015, đã có 368 doanh nghiệp thành lập được Ban chỉ đạo; 257 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp; 123 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp; 71 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa, trong đó có 35 doanh nghiệp đã bán đấu giá cổ phần lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, báo cáo nêu rõ, hầu hết các doanh nghiệp này làm ăn có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng.

Năm 2013, tổng tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tăng 10,4% so với năm 2012; vốn chủ sở hữu tăng 15%; doanh thu tăng 5%; 101/108 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có lãi; lợi nhuận trước thuế tăng 21%; tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn chủ sở hữu 17,6%; nộp ngân sách nhà nước tăng 25%; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,59 lần (theo quy định của pháp luật không quá 3 lần).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đạt 50,5%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 57,1%; tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt 54,1% kế hoạch cả năm…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Báo cáo cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện khẩn trương, chặt chẽ tái cơ cấu DNNN. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Theo đó, sẽ bán phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối.

Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với DNNN. Khuyến khích xã hội hóa trong sản xuất kinh doanh; phát triển nhanh doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác.