Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái:

Hoàn thành xuất cấp hơn 3.140 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Lan Hương - Hà Anh

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái, đến hết ngày 16/4/2024, đơn vị này đã hoàn thành xuất cấp 3.140,648 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên học kỳ II năm học 2023 - 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Triển khai Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 27/02/2024 của Tổng cục DTNN về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục xuất cấp 3.140,648 tấn gạo cho 3 địa phương này, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Trong đó, xuất cho học sinh tỉnh Bắc Kạn 796,823 tấn, tỉnh Cao Bằng 2.130 tấn và tỉnh Thái Nguyên 213,825 tấn.

Ông Nguyễn Đình Tạo - Phó Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái kiểm tra, đôn đốc công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh.
Ông Nguyễn Đình Tạo - Phó Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái kiểm tra, đôn đốc công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh.

Để đảm bảo việc giao nhận gạo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ về số lượng và chất lượng, cán bộ, công chức, người lao động đơn vị đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, phương tiện phục vụ xuất kho. Đồng thời, khẩn trương triển khai quy trình lựa chọn nhà thầu bốc xếp, vận chuyển gạo đến trung tâm các huyện, thành phố thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Với sự quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị cùng với sự phối hợp chặt chẽ của UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo 3 tỉnh trên, từ ngày 4/4 đến hết ngày 16/4/2024, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã hoàn thành giao 3.140,648 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên học kỳ II năm học 2023 – 2024, đảm bảo về cả chất lượng và số lượng theo quy định.

Việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ là chính sách mang ý nghĩa nhân văn to lớn, góp phần giúp các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường an tâm học tập và rèn luyện; đồng thời, cũng tạo điều kiện cho nhà trường và các thầy cô giáo yên tâm giảng dạy.