Hoàng Quân đạt lợi nhuận sau thuế 18,9 tỷ đồng trong quý IV

Lê Diễm

Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017. Tính chung cả năm 2017, Hoàng Quân đạt 512,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 75,1 tỷ đồng tăng 2,5 lần so với năm 2016.

Dự án HQC Hồ Học Lãm sẽ bàn giao trong quý I và quý II năm 2018. Nguồn HQC
Dự án HQC Hồ Học Lãm sẽ bàn giao trong quý I và quý II năm 2018. Nguồn HQC

Theo báo cáo tài chính của HQC, riêng quý IV/2017 doanh thu bán hàng đạt 15,7 tỷ đồng nhưng bị giảm trừ 81,8 tỷ đồng khiến doanh thu thuần của công ty ghi âm 66 tỷ đồng kéo theo lỗ gộp 44 tỷ. Nhờ khoản doanh thu tài chính 133 tỷ đồng từ thoái vốn 3 công ty con đã "cứu thua" cho kết quả kinh doanh quý IV. Kết quả, Hoàng Quân đạt lợi nhuận sau thuế 18,9 tỷ đồng trong quý IV.

Tính chung cả năm 2017, Hoàng Quân đạt 512,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 75,1 tỷ đồng tăng 2,5 lần so với năm 2016. Tuy tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng công ty vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội cổ đông giao phó.

Theo giải trình của Hoàng Quân, nguyên nhân công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là do tiến độ xây dựng, bàn giao các dự án không đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu theo kế hoạch 2017 nên doanh thu từ kinh doanh bất động sản chưa đạt kỳ vọng. Dự kiến, các dự án như Golden King, HQC Nha Trang, HQC Trà Vinh, HOF-HQC Hồ Học Lãm... sẽ bắt đầu bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ quý I và quý II/2018.

Tính đến ngày 31/12/2017 nợ phải trả giảm 559 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm 27% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho 839 tỷ đồng. Trong năm 2017 mặc dù Công ty đầu tư hàng loạt dự án mới nhưng số lượng sản phẩm đã bán ra cũng rất lớn với doanh thu dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng nên hàng tồn kho chỉ tăng 58% so với đầu kỳ.

Theo HQC, hàng loạt dự án đang được triển khai cho kế hoạch 2017-2020 như HOF-HQC Hồ Học Lãm, HQC Nha Trang, HQC Bình Trưng Đông, HQC Trà Vinh, HQC Tân Hương, HQC Tây Ninh, Golden King, Nhà xưởng, KCN Bình Minh, KCN Hàm Kiệm 1… dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao, đưa vào sử dụng từ quý I và quý II/2018.