Hội nghị Các Quan chức cao cấp Tài chính lần thứ 15 sắp diễn ra tại Ninh Bình

PV.

Trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Các Quan chức Cao cấp Tài chính APEC lần thứ 15 (SFOM) và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 16/05/2017 đến ngày 19/05/2017.

Logo chính thức của Hội nghị Các Quan chức Cao cấp Tài chính APEC lần thứ 15.
Logo chính thức của Hội nghị Các Quan chức Cao cấp Tài chính APEC lần thứ 15.

Trao đổi với báo chí về Hội nghị SFOM tại buổi thông báo về Hội nghị Quan chức cao cấp lần 2 (SOM2) APEC 2017 và các hội nghị liên quan (ngày 5/5/2017) do Bộ Ngoại giao chủ trì, ông Nguyễn Đăng Khoa – Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết: SFOM là Hội nghị giữa kỳ trong các hoạt động hợp tác tài chính APEC.

Năm APEC 2017 có 3 hội nghị chính trong hợp tác tài chính: Hội nghị cấp thứ trưởng đã được tổ chức vào tháng 2/2017 tại Nha Trang (Khánh Hòa); Hội nghị giữa kỳ tổ chức tháng 5 tại Ninh Bình và Hội nghị cấp Bộ trưởng Tài chính dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017 tại Hội An (Đà Nẵng).

Hội nghị giữa kỳ SFOM diễn ra tại Ninh Bình (18-19/5/2017) là sự kiện rất quan trọng nhằm đánh giá tiến độ triển khai sáng kiến 4 ưu tiên trong hợp tác tài chính, dự kiến kết quả báo cáo sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính vào cuối năm nay.

“4 chủ đề ưu tiên được Bộ Tài chính nhấn mạnh bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận (BEPS); Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI); hợp tác trong lĩnh vực tài chính toàn diện”, ông Nguyễn Đăng Khoa thông tin.

Được biết, ngoài Hội nghị SFOM trong hai ngày 16-17/5/2017, Bộ Tài chính còn chủ trì tổ chức hai hội thảo bên lề sau:

Hội thảo Trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới diễn ra trong ngày 16/5/2017. Các nội dung chính dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội thảo bao gồm: Sự cần thiết của Trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới; Yếu tố mấu chốt của Trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới tốt là ở cơ chế - khuôn khổ pháp lý; Yếu tố mấu chốt của Trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới tốt là ở cơ chế - Dữ liệu…

Hội thảo các vấn đề đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng diễn ra trong ngày 17/5/2017. Các nội dung chính dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội thảo bao gồm: Nhu cầu cơ sở hạ tầng, khả năng tài chính, vai trò tư nhân trong APEC; Thay đổi về lâu dài trong đầu tư cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế thành viên APEC; Tổng quan về PPP trong APEC; Các yếu tố tư nhân tham gia các dự án cơ sở hạ tầng trong APEC; Kinh nghiệm các dự án phát triển PPP; Cơ chế phân bổ rủi ro các dự án PPP; Kinh nghiệm phân bổ rủi ro như: phương tiện đi lại, nguồn nước, xử lý nước thải; Đa dạng hóa nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng: công cụ giảm thiểu rủi ro; Đề xuất cho APEC trong giải pháp tiềm năng cho các dự án cơ sở hạ tầng…

Về công tác thông tin tuyên truyền, hiện nay Bộ Tài chính đã thành lập tiểu ban thông tin tuyên truyền với nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan báo chí để thông tin các hoạt động tài chính APEC được nhanh chóng kịp thời… Tính đến thời điểm hiện nay, đã có gần 300 phóng viên báo chí trong và ngoài nước đăng ký tham dự đưa tin về Hội nghị SFOM và các sự kiện liên quan.