Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khoá XI

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 18/6/2014, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khóa XI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và gần 800 đại biểu là đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; quyết định Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư; đồng thời thông báo một số vấn đề về tình hình diễn biến trên biển Đông những ngày qua và những nỗ lực đàm phán hoà bình của phía Việt Nam, thái độ của cộng đồng quốc tế trước hành động ngang ngược của Trung Quốc…

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khoá XI - Ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí phát biểu khai mạc hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã yêu cầu cấp uỷ Đảng các cơ quan, đơn phổ nghiêm túc triển khai nhanh việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương chín, khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính và xây dựng chương trình hành động của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời, nhấn mạnh vấn đề cấp thiết cần đặt ra hiện nay là các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phải quan tâm hơn đến chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên trong từng lĩnh vực của ngành Tài chính cố gắng phấn đấu, rèn luyện, luôn coi trọng bài học về văn hoá cán bộ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; gắn  việc thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển văn hoá con người của Hội nghị Trung ương chín, khóa XI với phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị .

Liên quan tới vấn đề biển Đông, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động đồng tình, tin tưởng, ủng hộ chủ trương quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc chống hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc; tránh kích động, hận thù dân tộc. Thể hiện sự yêu nước chính nghĩa, yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam. Tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, nhân dân không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, cùng nhau bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ quyền dân tộc, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đất nước giàu mạnh.