Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 27/11, tại TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014 cho cán bộ làm công tác thanh tra tài chính của Sở Tài chính các tỉnh phía Bắc. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra bộ Tài chính chủ trì. Tham dự đợt tập huấn này có gần 100 cán bộ, thanh tra viên của Bộ Tài chính và các Sở Tài chính, trong đó có các đồng chí là Lãnh đạo Sở Tài chính, nhiều đồng chí là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của các Sở Tài chính.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014
Toàn cảnh hội nghị: internet
Đợt tập huấn này kéo dài 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30/11, gồm 6 chuyên đề: Thanh tra ngân sách tỉnh, thành phố, ngân sách huyện; Thanh tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Thanh tra vốn đầu tư xây dựng; Thanh tra Giá và các Quỹ Tài chính; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Tài chính doanh nghiệp. Đây là những chuyên đề nghiệp vụ thanh tra phục vụ thiết thực cho công tác thanh tra của các Sở Tài chính. Các báo cáo viên trình bày các chuyên đề là các cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Thanh tra Bộ Tài chính đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thanh tra và tập huấn nghiệp vụ.

Tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã thông báo với Hội nghị khái quát tình hình kinh tế - xã hội, những kết quả nổi bật của ngành Tài chính và Thanh tra ngành Tài chính trong 10 tháng đầu năm 2014. Đồng thời, đồng chí Vũ Thị Mai nhấm mạnh một số yêu cầu đối với đợt tập huấn này như sau:

Một là, đề nghị các báo cáo viên của Thanh tra Bộ tập trung hướng dẫn rõ các quy trình nghiệp vụ thanh tra, chia sẻ về các kỹ năng phát hiện sai phạm qua thanh tra các lĩnh vực để các đồng chí cán bộ tham dự tập huấn nắm bắt, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng sau tập huấn.

Hai là, đề nghị các đồng chí cán bộ tham dự tập huấn tích cực dành thời gian nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận những nội dung được nêu trong đợt tập huấn này, liên hệ với thực tiễn công tác thanh tra tài chính ở địa phương, đơn vị mình, bảo đảm đợt tập huấn dật hiệu quả cao nhất.

Ba là, trên cơ sở kết quả của đợt tập huấn này, các đồng chí Lãnh đạo các Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các đồng chí cán bộ thanh tra của các Sở Tài chính tham dự tập huấn có trách nhiệm phổ biến, trao đổi lại cho các đồng chí cán bộ thanh tra chưa có điều kiện tham dự đợt tập huấn này của Bộ Tài chính. Từ đó, đưa các nội dung tập huấn  thực sự đi vào thực tiễn, áp dụng có hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác thanh tra ngành Tài chính.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, kết quả đợt tập huấn này sẽ tạo điều kiện để cán bộ thanh tra ngành Tài chính nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho các đồng chí tại địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm thanh tra trong các lĩnh vực cụ thể.

Sau đợt tập huấn tại các tỉnh phí Bắc, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014 cho cán bộ làm công tác thanh tra tài chính của Sở Tài chính các tỉnh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến ngày 6/12/2014, Cổng Thông tin Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đưa tin về sự kiện này.