Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

PV.

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Tham dự 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần này có trên 160 đại biểu là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và đại diện các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền đến từ các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long.

Tại các Hội nghị, đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố, các hành vi rửa tiền, quy trình rửa tiền; những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn dưới luật; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền, (đặc biệt là Lực lượng đặc nhiệm tài chính -FATF); về quy trình đánh giá của FATF; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện tại của Việt Nam. Đặc biệt, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền đã tập trung giới thiệu những nội dung chi tiết của Luật phòng, chống rửa tiền, theo đó các đối tượng báo cáo gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền như: xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng, phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro, giám sát giao dịch và tài khoản, thực hiện các báo cáo có liên quan, áp dụng các biện pháp tạm thời; các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phải triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền theo luật định.

Hai Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã thành công tốt đẹp, chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật đến các đại biểu tham dự Hội nghị và khẳng định tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống rửa tiền nói riêng, giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo có nhận thức đúng và hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền được sâu rộng và hiệu quả hơn.