Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế nhấn mạnh, hội nhập kinh tế là trọng tâm trong vấn đề hội nhập quốc tế nói chung theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Trên tinh thần đó, tại phiên họp Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế, chiều ngày 26/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc kiện toàn bộ máy của Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế là vấn đề cấp thiết nhằm đáp ứng khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt là khi các FTA lớn như TPP, Việt Nam-EU đi vào thực hiện.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phương án kiện toàn Ban chỉ đạo về nhiệm vụ, chức năng và phân công nhiệm vụ cho văn phòng Ban chỉ đạo trong tháng 9 tới.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ tập hợp nhóm các chuyên gia tư vấn về hội nhập kinh tế quốc tế để hỗ trợ, tư vấn cho các bộ, ngành, địa phương việc hoàn thiện pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các FTA và tận dụng những cơ hội mà tự do thương mại mang lại.