Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Hoàn thiện khung khổ mục tiêu xây dựng nông thôn mới

PV.

"Sớm hoàn thiện khung khổ thể chế cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" - Là ý kiến chỉ chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tình hình sản xuất chè (tháng 6/2016)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tình hình sản xuất chè (tháng 6/2016)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính tới ngày 25/8/2016, cả nước có 22,7% tổng số xã trong cả nước đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Dự kiến hết năm nay sẽ có 25% số xã đạt chuẩn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, hiện nay tiến độ triển khai chương trình trong năm 2016, các địa phương triển khai còn rất chậm.

Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả, đáp ứng đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng công tác hoàn thiện thể chế có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng, việc hoàn thiện thể chế cho chương trình của các bộ, ngành còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai xây dựng NTM.

Với việc xây dựng Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng cho rằng, vẫn còn chung chung, chưa phản ánh hết tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và khắc phục được những bất cập, hạn chế của Bộ tiêu chí cũ.

Để giải quyết sự chậm trễ này, các Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm hoàn thành các văn bản quy định việc triển khai xây dựng NTM trong giai đoạn 2016-2020 để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay tới hết tháng 9/2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải sớm hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Bộ NN&PTNT, tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí NTM cấp xã, gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp, khắc phục được việc đầu tư các dự án phân tán, dàn trải và nhấn mạnh vào các tiêu chí mềm - vốn liên quan trực tiếp tới thu nhập, an ninh, an toàn và đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nông thôn.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TN&MT nghiên cứu bổ sung việc bảo đảm môi trường nông thôn vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường và xây dựng một số mô hình xử lý rác thải hiệu quả ở khu vực nông thôn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ NN&PTNT khẩn trương đôn đốc các tỉnh, thành phố phân bổ vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ để thực hiện chương trình năm 2016. Mặt khác, ngay trong tháng 8/2016 phải báo cáo lại lãnh đạo Chính phủ việc thực hiện; đôn đốc các bộ, ngành liên quan việc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.