Hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong dịp giáp hạt


Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 880/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn, bản biên giới theo Nghị quyết 30a năm 2019.

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (Ảnh minh họa)
Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.047 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn, bản biên giới theo Nghị quyết 30a năm 2019.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo; Yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.