Hơn 1.700 doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động

Hà Anh

8 tháng năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động là 1.721, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022.

8 tháng năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái.
8 tháng năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động là 1.721, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 855 doanh nghiệp, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Sở dĩ số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng, theo Bộ Xây dựng là do hiện nay doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là 3 nhóm khó khăn, vướng mắc gồm: Về pháp lý; Về tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa kịp thời, đồng bộ; Về nguồn vốn.

Riêng về nguồn vốn, Bộ Xây dựng cho rằng, hiện nay, doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng và hầu như không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án (phải giãn tiến độ, dừng triển khai).

Doanh nghiệp bất động sản đang phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn về thanh khoản, dòng tiền, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp vào các tháng cuối năm 2023 rất lớn, nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Bên cạnh đó, niềm tin của nhà đầu tư, tính thanh khoản thị trường bất động sản thấp nên dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thiếu vốn.

Nhiều doanh nghiệp đang phải áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ lớn hơn so với quy mô tài sản, ngoài ra tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng biến động dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước thực trạng trên, nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải giãn tiến độ hoặc tạm dừng triển khai thực hiện dự án, buộc phải cắt giảm và điều chỉnh lại quy mô nhân sự từ đầu năm đến nay hoặc người lao động còn chủ động xin nghỉ việc, có nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm trên 60% nguồn lao động để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay...