Hơn 1 triệu cổ phiếu DXD chính thức giao dịch cổ phiếu tại UPCoM

PV.

Ngày 8/5/2020, hơn 1 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 10,1 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Xây dựng - VVMI niêm yết trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán DXD, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 1.019.700 cổ phiếu. Trong ngày đầu giao dịch, giá tham chiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

VVMI tiền thân là Xí nghiệp xây lắp Đông Anh trực thuộc Công ty Than III và chính thức hoạt động với mô hình CTCP từ tháng 4/2000. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101023733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với số điều lệ là 10.197.000.000 đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu từ từ thi công, xây lắp các công trình nhà ở, thi công xây dựng kho xưởng – dây truyền sản xuất; xây lắp hệ thống đường dây trạm biến áp; thi công hệ thống thoát nước, cầu kè…

Các công trình mà CTCP Đầu tư và Xây dựng –VVMI đã thực hiện có thể kể đến như: Xây dựng 28 tuyến cống bẻ, kéo cáp tại TP. Huế - Tổng công ty mạng lưới Viettel; thi công xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cẩm Phả - CTCP Vật tư –TKV; Xây dựng nhà che than thương phẩm – Công ty than Thống Nhất – TKV...

Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2017 - 2018

Chỉ tiêu

2018

2019

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

10,6

10,6

Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng)

63,9

36,5

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

0,07

0,05

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

0,01

0,01

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

0,07

0,05

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

10.758

10.450

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

3

                                                            Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018

Năm 2020, CTCP Đầu tư và Xây dựng – VVMI có kế hoạch ổn định doanh thu ở mức 60 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 80 triệu đồng

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

Doanh thu (tỷ đồng)

60

65

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (triệu đồng)

80

85,6

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

0,13

0,13

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

0,78

0,83

Cổ tức (%)

-

-

                                                                        Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI