Hơn 137 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động qua đấu thầu tại HNX


Kho bạc Nhà nước vừa huy động thành công 3.656 tỷ đồng/5.700 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu thông qua kênh huy động tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Như vậy, tỷ lệ trúng thầu tuần này đã có sự cải thiện, khi đạt hơn 64,1%, tăng khá so với mức 47,3% so với phiên huy động kế trước.

Theo đó, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.656 tỷ đồng. Trong đó:

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.946 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 510 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu, nên không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 137.347 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX.