Hợp nhất hai công ty chứng khoán VIS và OSC

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa trao Giấy phép thành lập cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISercurities) trên cơ sở hợp nhất hai công ty chứng khoán là Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Công ty cổ phần chứng khoán Đại Tây Dương (OSC).

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại lễ công bố thành lập cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam. Nguồn: dddn.com.vn
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại lễ công bố thành lập cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam. Nguồn: dddn.com.vn

Hai công ty chứng khoán có tên tuổi của Việt Nam sáp nhập lại làm một là kết quả của quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Đây cũng là trường hợp hợp nhất công ty chứng khoán lần thứ hai trên thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Sau khi hợp nhất, VISercurities sẽ được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và sẽ có vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ninh Quang Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam khẳng định, mặc dù VISercurities vừa thực hiện quá trình tái cấu trúc vừa kinh doanh nhưng ở thời điểm hiện tại, về cơ bản công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và thị phần môi giới tăng trưởng.

Ông Vũ Bằng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết: “Việc hợp nhất hai công ty chứng khoán với mục tiêu quan trọng sau sáp nhập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoạt động hiệu quả, quản trị an toàn tài chính, quản trị rủi ro tốt. Đây là sự kiện quan trọng của thị trường chứng khoán và là điểm nhấn của quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.