Việt Nam-Hàn Quốc:

Hợp tác trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản


Ngày 23/7, Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Cục Quản lý giá và Ủy ban Định giá Hàn Quốc (KAB) thuộc Bộ Quản lý đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc.

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản.
Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, ngành thẩm định giá bất động sản Việt Nam hiện nay đang rất cần có những quy chuẩn rõ ràng trong việc định giá đất. Với kinh nghiệm của mình, hy vọng KAB sẽ giúp cho Việt Nam nghiên cứu xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng.

Ông Hak Kyou KIM, Chủ tịch Ủy ban định giá Hàn Quốc khẳng định với hơn 50 năm kinh nghiệm, KAB hy vọng sẽ giúp Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu để tăng cường năng lực định giá đất. KAB cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giúp Cục Quản lý giá xây dựng cơ sở dữ liệu và đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực giá bất động sản.

Nội dung biên bản ghi nhớ được 2 đơn vị này ký kết hợp tác bao gồm những nội dung như: Trao đổi, nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực điều tra giá bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu. Trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, tăng cường năng lực về thẩm định giá bất động sản. Trao đổi về chuyên môn và thông tin về giá bất động sản. Tổ chức hội thảo chung nhằm chia sẻ về kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. 

Bên cạnh đó, để đánh dấu khởi đầu của việc hợp tác, ngày 24/7 Cục Quản lý giá và KAB sẽ cùng tổ chức một hội thảo để trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn trong lĩnh vực về giá bất động sản tại Hàn Quốc và Việt Nam với các tham luận về các quy định/chính sách của Hàn Quốc về công khai/công bố thông tin giá bất động sản và hệ thống cơ sở dữ liệu; Khảo sát giá bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu tại Hàn Quốc; Thẩm định giá Bất động sản tại Việt Nam; Đề xuất mô hình thẩm định giá bất động sản dự trên phân tích dữ liệu lớn làm cơ sở xác định chỉ số bất động sản…