Hợp tác Việt Nam - Australia về năng lượng và tài nguyên, thúc đẩy kinh doanh bền vững


Trước những thách thức về môi trường toàn cầu, các hoạt động kinh doanh bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhận thấy nhu cầu này, Việt Nam và Australia đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thông qua đối thoại cấp bộ trưởng. Các nhà lãnh đạo sẽ tham gia đối thoại để thúc đẩy các mối quan hệ thương mại, trao đổi thông tin và hợp tác khai thác khoáng sản, năng lượng.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào khai thác và chế biến bền vững các nguồn tài nguyên. Nguồn: abroader.org.
Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào khai thác và chế biến bền vững các nguồn tài nguyên. Nguồn: abroader.org.

Đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác và đầu tư bền vững trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên giữa hai nước, bao gồm chia sẻ công nghệ và thực hành bảo vệ môi trường, tạo thuận lợi cho xuất khẩu than và khoáng sản từ Australia sang Việt Nam. Hơn nữa, sáng kiến ​​này cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khai thác và chế biến bền vững tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia của nhau.

Đối thoại thúc đẩy trao đổi thông tin về những tiến bộ của ngành năng lượng, như công nghệ phát thải thấp, cập nhật những phát triển mới nhất và kết hợp chúng vào các lĩnh vực năng lượng tương ứng thông qua trao đổi hợp tác.

Thúc đẩy mạng lưới kinh doanh và chia sẻ thông tin về năng lượng, khoáng sản và khai khoáng

Việt Nam và Australia cũng sẽ thảo luận về khuôn khổ thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, giúp cả hai nước hợp lý hóa các chính sách và quy định của mình để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Ngoài ra, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), bao gồm tạo thuận lợi cho đầu tư từ Australia vào các cơ sở cảng, kho bãi tại Việt Nam và xuất khẩu LNG sang Việt Nam, giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khí đốt tự nhiên và giúp Australia mở rộng xuất khẩu LNG sang khu vực.

Để hỗ trợ thêm cho các sáng kiến ​​này, Australia sẽ thực hiện một nghiên cứu khả thi độc lập về các nhu cầu và cơ hội tài nguyên mới nổi ở Việt Nam và khu vực sông Mekong, tập trung vào than, LNG và các khoáng sản quan trọng. Nghiên cứu này sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về các lĩnh vực hợp tác và đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên.

Việt Nam và Australia hợp tác thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Nguồn: abroader.org.
Việt Nam và Australia hợp tác thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Nguồn: abroader.org.

Việc thiết lập đối thoại cấp bộ trưởng là một bước quan trọng hướng tới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên. Đối thoại sẽ tạo điều kiện chia sẻ thông tin, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững, hợp lý hóa các chính sách và quy định để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Hợp tác xây dựng và tăng cường phát triển, thương mại và đầu tư ngành năng lượng tái tạo

Sáng kiến ​​thứ nhất điều chỉnh các hợp đồng mua bán điện tại Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, nâng cao khả năng tài chính và sức hấp dẫn của các dự án năng lượng tái tạo. Điều này thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững bằng cách đảm bảo các dự án có trách nhiệm về mặt kinh tế-xã hội và môi trường.

Australia sẽ tài trợ cho một nghiên cứu tại Việt Nam để xác định khoảng trống về năng lượng và biến đổi khí hậu, đồng thời đề xuất các cơ chế tài trợ, đảm bảo các dự án có trách nhiệm với xã hội và môi trường, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững. Việt Nam và Australia sẽ chia sẻ chính sách và chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ quan Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng của hai nước như Cục Điều tiết điện lực (ERAV) của Việt Nam và các cơ quan năng lượng liên quan của Australia.

Australia cũng sẽ hỗ trợ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) của Việt Nam để khuyến khích phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và đảm bảo rằng các dự án có trách nhiệm với môi trường.

Thông qua những sáng kiến ​​này, Việt Nam và Australia cam kết thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Hai nước phấn đấu cho các dự án bền vững về tài chính, xã hội và môi trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo một tương lai bền vững.

Hợp tác mở rộng thương mại đáp ứng hỗ trợ phát triển ngành tài nguyên Việt Nam

Trong lĩnh vực khai khoáng bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, tận dụng chuyên môn của Australia về thiết bị, công nghệ và dịch vụ khai thác, Việt Nam phát triển lĩnh vực tài nguyên của mình một cách có trách nhiệm, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cả hai nước. Các hoạt động kinh doanh bền vững mang lại lợi ích cho môi trường, xã hội và nền kinh tế. Chúng cho phép các công ty khai thác giảm tác động đến môi trường, cải thiện an toàn cho người lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua tạo việc làm và phát triển cộng đồng.

Quan hệ đối tác của Việt Nam và Australia là một điển hình cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên. Bằng cách chia sẻ kiến ​​thức, chuyên môn và nguồn lực, cả hai quốc gia đều đóng góp vào một tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho người dân hai nước cũng như cộng đồng toàn cầu.