HOSE dự kiến họp triển khai dự án công nghệ KRX ngày 21/8

PV

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản đến các công ty chứng khoán thông báo cuộc họp vào ngày 21/8 tới về kế hoạch triển khai dự án công nghệ thông tin KRX.

Cuộc họp được tổ chức dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, dự kiến bắt đầu từ 14h ngày 21/8 với nội dung "Trình bày về kế hoạch dự án công nghệ thông tin KRX và trao đổi về công tác phối hợp, chuẩn bị hệ thống".

Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và lãnh đạo các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được HOSE ký kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào năm 2012.

Dự án nhằm nâng cấp công nghệ hệ thống và cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. KRX được kỳ vọng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam như: Giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract)...; tạo tiền đề giải quyết các nút thắt để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi như: Thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng...

Trước đó, vì nhiều lý do khác nhau (do tính chất phức tạp của gói thầu quá lớn, do dịch bệnh...), việc đưa hệ thống KRX đi vào hoạt động đã bị trễ hẹn so với kế hoạch.