HOSE nhắc nhở các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở các công ty niêm yết về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 01/04/2022, HOSE đã có Văn bản số 352/SGDHCM-NY gửi đến các công ty nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo quy định.

Thông báo của HOSE cho biết, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo HOSE, đến nay đã hết thời hạn nộp báo cáo, song Sở vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của một số công ty niêm yết. Do vậy, HOSE đề nghị các công ty này khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Văn bản của HOSE, tính đến 01/04/2022, vẫn còn có 15 công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Một số công ty cũng đã gửi công văn xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính.