Bị phạt nặng vì công bố thông tin về báo cáo tài chính không đúng thời hạn

PV.

Một số công ty cổ phần vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin về báo cáo tài chính không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kính Đáp Cầu (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, CTCP Kính Đáp Cầu đã bị phạt với số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020, Báo cáo tài chính quý II/2020, Báo cáo thường niên năm 2018, năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019.

Căn cứ xử phạt được dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Louis Capital (trước đây là CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang).

Theo đó, CTCP Louis Capital bị phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019. Bên cạnh đó, Công ty này cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo Quyết định xử phạt, CTCP Louis Capital đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 (công bố thông tin ngày 16/3/2020), Công ty trình bày khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh bị nộp phạt theo quy định của pháp, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu CTCP Louis Capital phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.