HOSE tham dự Hội nghị các Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới

PV.

(Tài chính) Ngày 27/10/2014, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Đắc Sinh đã dẫn đầu đoàn cán bộ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tham dự kỳ họp Đại hội đồng và Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE) diễn ra từ ngày 27/10 - 01/11/2014 tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong kỳ họp này, nhiều tham luận và ý kiến thiết thực được các Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra xung quanh các vấn đề về vai trò của các Sở Giao dịch Chứng khoán trong nền kinh tế; Giới hạn rủi ro và các quy chế quản lý; Tình hình cạnh tranh cùng sự phức tạp và sáng tạo trong giao dịch xuyên biên giới; Các vấn đề về ký quỹ và thanh toán bù trừ; Các vấn đề điều hành và cấu trúc các thị trường mới nổi; Những biện pháp chiến lược để các Sở Giao dịch Chứng khoán vững mạnh trong thập kỷ tới; Củng cố niềm tin vào thị trường chứng khoán…

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc ông Kyungsoo Choi cho biết: Hiện nay các Sở Giao dịch Chứng khoán đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội do đó kỳ họp Đại hội đồng và Hội nghị Thường niên tại Seoul lần này sẽ giúp các Sở Giao dịch Chứng khoán phân tích các vấn đề của thị trường cũng như những xu hướng tương lai.

Vào ngày 29/10/2013, HOSE đã được kết nạp làm thành viên chính thức của WFE tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 53 và Hội nghị thường niên của Hiệp hội diễn ra tại Mexico City.

Hiệp hội các Sở giao dịch Thế giới (World Federation of Exchanges) là một trong các hiệp hội lớn nhất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, với tổng số 60 thành viên chính thức đến nay là các sở giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thế giới./.