HOSE tổ chức Diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán”

PV.

(Tài chính) Ngày 6/6/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán”. Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng lãnh đạo cấp cao của các công ty niêm yết thuộc rổ chỉ số VN100, các công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, phóng viên báo đài trung ương và tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Diễn đàn. Nguồn: hsx.vn
Toàn cảnh Diễn đàn. Nguồn: hsx.vn
Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE Trần Đắc Sinh cho biết tính đến cuối tháng 5/2014, thanh khoản của thị trường có cải thiện hơn năm 2013 với khối lượng giao dịch bình quân phiên tại HOSE đạt 129 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân phiên hơn 2.206 tỷ đồng, tăng 85% về khối lượng và 93% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán” tạo điều kiện cho các thành viên thị trường trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp cải thiện, bổ sung quy định, chính sách với các cơ quan quản lý thị trường nhằm hoàn thiện hơn cơ chế hoạt động thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Có rất nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra tại Diễn đàn, trong đó chủ yếu các thành viên tham gia thị trường đều bày tỏ mong muốn HOSE và các cơ quan quản lý nhanh chóng đưa các sản phẩm mới như ETF, Covered Warrants vào giao dịch, qua đó tăng thêm nhiều lựa chọn trong giao dịch cho các nhà đầu tư, tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán.

Cũng tại Diễn đàn, HOSE đã giới thiệu về chức năng hệ thống công nghệ tích hợp cho toàn thị trường. Hệ thống công nghệ thông tin này được thiết kế đồng bộ và tích hợp toàn diện nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường chứng khoán nhằm tối ưu hóa chi phí bao gồm các nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ… góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.