HOSE và DELOITTE Việt Nam ký kết Hiệp định MOU về lĩnh vực quản trị rủi ro

Theo HOSE

(Tài chính) Ngày 27/11/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TMHH Deloitte Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ MOU với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.

Toàn cảnh buổi lễ. Nguồn: HOSE
Toàn cảnh buổi lễ. Nguồn: HOSE
       
           Trong 5 năm gần đây, vấn đề quản trị rủi ro rất được coi trọng, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bởi đây là một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, yêu cầu về quản trị rủi ro càng được các doanh nghiệp quan tâm và coi đây là công cụ hữu hiệu để dự phòng và hạn chế những rủi ro lớn có thể xẩy đến, ảnh hưởng đến chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

            Cùng với mong muốn xây dựng và phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch và bền vững, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TMHH Deloitte Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro. Theo đó, chương trình hợp tác sẽ tập trung và lĩnh vực quản trị công ty với các nội dung chính như: Xây dựng và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các doanh nghiệp niêm yết, các công ty niêm yết và công ty chứng khoán; Các chương trình đào tạo về kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Kế toán…

            Tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bà Phan Thị Tường Tâm đã đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên và bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Thị trường Chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh.