Hướng dẫn cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện mặt trời

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho doanh nghiệp nội địa thuê mái nhà xưởng để đầu tư dự án điện mặt trời.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, việc DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong thời gian cho thuê DNCX phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về khu phi thuế quan theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan theo Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trước khi thực hiện việc cho doanh nghiệp nội địa lắp đặt hệ thống điện mặt trời, DNCX có văn bản gửi chi cục hải quan quản lý DNCX kèm theo hợp đồng cho thuê mái nhà xưởng. Nội dung văn bản nếu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thuê; thời gian, địa điểm, vị trí, diện tích cho thuê, vị trí tập kết hàng hóa; tên, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ (gọi chung là hàng hóa) dự kiến đưa vào DNCX để lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng (gọi chung là lắp đặt, sửa chữa) hệ thống điện mặt trời; phương thức vận chuyển, lưu giữ và giám sát hàng hóa đưa vào, ra phải đảm bảo hàng hóa đưa vào khu vực DNCX cho thuê để lắp đặt hệ thống điện mặt trời phải được tập kết tại khu vực riêng, không được đưa vào khu vực sản xuất, lưu giữ hàng hóa của DNCX và đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của DNCX.

Căn cứ đề nghị của DNCX, chi cục hải quan quản lý DNCX thực hiện kiểm tra hiện trạng địa điểm, vị trí phục vụ cho hoạt động lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện mặt trời, đối chiếu với quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của DNCX tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ để đảm bảo việc lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện mặt trời không ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa của của DNCX.

Trước khi chấm dứt hợp đồng cho thuế mái nhà xưởng với doanh nghiệp nội địa, DNCX có văn bản thông báo cho chi cục hải quan quản lý DNCX, trong đó nêu rõ toàn bộ hàng hóa của doanh nghiệp thuê mái nhà xưởng đã đưa ra khỏi DNCX. DNCX chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho thuê nhà xưởng, quản lý hàng hóa và đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định trong thời gian cho thuê.

Chi cục hải quan quản lý DNCX thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn không đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của DNCX.