Xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1400/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất. Tại văn bản này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa đi thuê, mượn...
Thủ đoạn gian lận vận chuyển nguyên vật liệu của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường Việt Nam

Thủ đoạn gian lận vận chuyển nguyên vật liệu của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường Việt Nam

Vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phát hiện một số doanh nghiệp lợi dụng quy định không triển khai lực lượng hải quan giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào các khu chế xuất, để đưa hàng hóa là nguyên vật liệu thuộc diện miễn thuế vào thị trường nội địa để tiêu thụ, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.