Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo A.Khánh/nld.com.vn

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020) thì doanh nghiệp (DN) đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì đóng 0,5%):

(1) Là DN hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.

(2) Trong vòng 3 năm liền trước năm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, BHXH.

(3) Thực hiện báo cáo định kỳ TNLĐ, an toàn, vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

(4) Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  - Ảnh 1

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp.

Thủ tục đề xuất giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề xuất

DN đáp ứng điều kiện chuẩn bị một bộ hồ sơ đề xuất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58.

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 7 Nghị định 58.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề xuất

DN gởi 1 bộ hồ sơ đề xuất (đã chuẩn bị ở Bước 1) về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua một trong các hình thức sau đây:

- Nộp trực tiếp; hoặc

- Nộp trực tuyến; hoặc

- Nộp qua đường bưu điện.

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  - Ảnh 2

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho DN.

Thời hạn thực hiện mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN thấp hơn mức đóng bình thường là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực. Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng trên, nếu DN vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ thì tiếp tục thực hiện thủ tục đề xuất nêu trên.