Quản lý nhà nước về năng lượng điện mặt trời ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về năng lượng điện mặt trời ở Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung làm rõ tiềm năng và cơ hội cho phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng phân tích thực trạng quản lý nhà nước về điện mặt trời ở Việt Nam, bao gồm thực trạng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời, công tác quy hoạch phát triển, công tác tuyên truyền về năng lượng mặt trời, thực trạng cấp phép và triển khai các dự án điện mặt trời trên cả nước...
Khai thác nguồn tài chính quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam

Khai thác nguồn tài chính quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam

Để đạt được mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050, Việt Nam cần tiếp tục tăng công suất năng lượng tái tạo mạnh mẽ hơn, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Đến nay, đầu tư vào lĩnh vực phát điện tái tạo của Việt Nam hầu hết đến từ các nguồn trong nước và khu vực. Tuy nhiên, việc duy trì sự mở rộng nhanh chóng của năng lượng tái tạo phụ thuộc vào khả năng mở rộng đầu tư quốc tế của Việt Nam.
Hướng dẫn doanh nghiệp cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện mặt trời

Hướng dẫn doanh nghiệp cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện mặt trời

Doanh nghiệp (DN) chế xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho thuê nhà xưởng, quản lý hàng hóa và đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định trong thời gian cho thuê. Chi cục hải quan quản lý DN chế xuất thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn không đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của DN chế xuất.
Tăng cường quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà

Tăng cường quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định liên quan. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.
Dự kiến giảm huy động điện mặt trời mái nhà

Dự kiến giảm huy động điện mặt trời mái nhà

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo thực hiện giảm huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà theo chỉ đạo vận hành hệ thống điện của Trung tâm Điều độ quốc gia do cung vượt cầu. Tuy nhiên động thái này khiến nhiều doanh nghiệp phản ứng.
 Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải?

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải?

Câu chuyện tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa có lời kết khi ngành điện và các doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa doanh nghiệp và ngành điện.