Chi cục Thuế quận Ba Đình:

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thuế Hà Nội về việc triển khai tập huấn chính sách thuế mới, vừa qua Chi cục Thuế quận Ba Đình kết hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố tổ chức 4 hội nghị tập huấn chính sách thuế mới miễn phí cho hơn 2.500 doanh nghiệp đang kê khai thuế, nộp thuế trên địa bàn.

Người dân nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Nguồn: internet
Người dân nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Nguồn: internet

Tại các hội nghị tập huấn, các giám đốc, kế toán đại diện của doanh nghiệp đã được nghe các giảng viên của cơ quan Thuế phổ biến, hướng dẫn hệ thống các Luật thuế và những chính sách thuế mới.

Nội dung chủ yếu của hội nghị tập huấn những điểm mới được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân và hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân năm 2013; những điểm quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế cũng như thông báo về việc nâng cấp ứng dụng, tiện ích hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới của cơ quan Thuế theo hệ thống mẫu biểu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tại các hội nghị tập huấn chính sách thuế mới, cơ quan Thuế đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện của đại diện các doanh nghiệp.

Với tinh thần truyền đạt đầy đủ nội dung chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị khoa học và quản lý tập huấn hiệu quả; đồng thời cơ quan Thuế nhấn mạnh truyền đạt những nội dung chính được sửa đổi bổ sung; hy vọng các doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt các luật thuế và chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.