Thông tư số 24/2024/TT-BTC:

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

Mời đọc giả xem Thông tư số 24/2024/TT-BTC.