Hướng dẫn mới về thu lệ phí hàng nhập khẩu của cư dân biên giới

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 3827/TCHQ hướng dẫn các cục hải quan về việc thu lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) của cư dân biên giới…

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Công văn, không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) của cư dân biên giới hoặc của thương nhân mua gom hàng hóa của cư dân biên giới có trị giá dưới 2 triệu đồng/1 tờ khai hải quan,theo Thông tư 217/2015/TT-BTC và thuộc đối tượng miễn thuế NK theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Được biết, quy định về quản lý hàng hóa của cư dân biên giới, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại đa biên giới của thương nhân và cư dân biên giới đã được quy định rõ tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg, Thông tư 217/2015/TT-BTC và khoản 6 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cụ thể, Điều 14 Quyết định 52 về thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới quy định:

Chủ thể mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được miễn thuế NK và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2 triệu đồng đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và không quá 4 lượt/1 tháng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành.

Phần giá trị hàng hóa vượt định mức quy định phải chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; hướng dẫn thủ tục thu thuế đối với phần giá trị hàng hóa vượt định mức quy định.../.