Xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3/2016 đạt 15117 triệu USD, cao hơn 917 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 672 triệu USD[11]; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 75 triệu USD; dầu thô cao hơn 49 triệu USD; gạo cao hơn 45 triệu USD; cà phê cao hơn 40 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư ước tính đạt 14,1 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước[12], trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỷ USD, giảm 2,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10 tỷ USD, giảm 8,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,8%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 22,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 15,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,6%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 52,9 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,8 tỷ USD, tăng 7,3%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 11,5 tỷ USD, tăng 23,8%; hàng dệt may đạt 6,8 tỷ USD, tăng 6,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5 tỷ USD, tăng 6,8%; giày dép đạt 3,7 tỷ USD, tăng 4,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 2,9 tỷ USD, tăng 15,8%; thủy sản đạt 1,9 tỷ USD, tăng 3,8%; cà phê đạt 1,1 tỷ USD, tăng 10,7%; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 1 tỷ USD, tăng 10,8%; gạo đạt 888 triệu USD, tăng 10,3%. Tuy nhiên, có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm: Phương tiện vận tải và phụ tùng ước tính đạt 1,9 tỷ USD, giảm 4,6%; dầu thô đạt 678 triệu USD, giảm 52,1% (lượng giảm 22,2%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 443 triệu USD, giảm 23,5% (lượng giảm 8,7); sắt thép đạt 483 triệu USD, giảm 16,2% (lượng tăng 16,9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 11,4 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU với 10,3 tỷ USD, tăng 10,4%; Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, tăng 16,5%; Hàn Quốc đạt 3,3 tỷ USD, tăng 36,5%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 5,4 tỷ USD, giảm 13,5%; Nhật Bản đạt 4,5 tỷ USD, giảm 0,2%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 3/2016 đạt 14493 triệu USD, cao hơn 393 triệu USD so với số ước tính, trong đó vải cao hơn 78 triệu USD; xăng dầu cao hơn 76 triệu USD; điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 63 triệu USD; sắt thép cao hơn 54 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 49 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 35 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép cao hơn 31 triệu USD; ô tô cao hơn 22 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư năm nay ước tính đạt 14,0 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỷ USD, giảm 6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư tăng 7,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, giảm 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 tỷ USD, giảm 1,4%. Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 3,2 tỷ USD, giảm 6,9%; hóa chất đạt 924 triệu USD, giảm 7,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 8,2 tỷ USD, giảm 8,9%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 956 triệu USD, giảm 17,7%; xăng dầu đạt 1,3 tỷ USD, giảm 33,3% (lượng tăng 10,9%). Kim ngạch nhập khẩu ô tô 4 tháng đầu năm đạt 1,7 tỷ USD, tương đương mức cùng kỳ năm trước, trong đó ôtô nguyên chiếc đạt 669 triệu USD, giảm 23,5%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trướ; ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,5%; Nhật Bản đạt 4,3 tỷ USD, giảm 8,8%; EU đạt 3 tỷ USD, giảm 9,5%; Hoa Kỳ đạt 2,4 tỷ USD, giảm 0,1%; riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD, tăng 6,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Ba xuất siêu 624 triệu USD; tháng Tư ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,60 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỷ USD.