Thông tư số 68/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp


Ngày 5/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Theo Thông tư, chi thực hiện nghiên cứu, khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của công nhân lao động tại 05 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để có các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:thong_tu_68-2016-tt-btc_XNUG.doc