Hướng dẫn thực hiện đấu thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh

Theo mof.gov.vn

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Trần Hoàng Anh, công tác tại tỉnh Trà Vinh với nội dung: Văn bản nào hướng dẫn thực hiện gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Hiện nay, Thông tư 58/2016/TT-BTC ban hành ngày 29/3/2016 có quy định tại Điều 18, 19 chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 02 tỷ đồng. Trong khi tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng. Mức giá trị áp dụng này đã thay đổi so với nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 tại sao Thông tư Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên mức cũ là 02 tỷ đồng. Vậy để thực hiện đấu thầu thì áp dụng văn bản nào?

Trả lời:

Đối với gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển: Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng)

Thực hiện điểm a, khoản 6 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; trong đó khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định: “Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ”.

Do vậy, đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị: việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.